Sesja Panieńska z Marysią / Bridal Session with Marysia

Tyle piękna w jej oczach, w jej dłoniach, we włosach... w uśmiechu, skupieniu, milczeniu i tańcu. Być kobietą to zaszczyt, to największy dar!

So much beauty in her eyes, in her hands, hair...in her smile, focus, in her silence and in her dance. Being a woman is a privilege, it is a greatest gift!

Kamila BannachComment